Avís Legal

1. Dades d’identificació

Vostè està visitant la pàgina web “fioriartfloral.com” titularitat de Cristina Punsola.

  • Domicili social: Carrer d’Iluro, 53, 08320 Mataró, Barcelona (Espanya)
  • Telèfon de contacte: 93 861 62 03
  • E-mail: info@fioriartfloral.com
  • NIF: 38806450E

2. Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web www.piscinasbonmar.com (en endavant la “Web”) que Cristina Punsola (Fiori Art Floral) posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web.

L’accés i navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves pel present Avís Legal.

Cristina Punsola (Fiori Art Floral) pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

3. Utilització de la web

3.1. L’usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudiment de la Web per altres Usuaris.

3.2. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i d’altres que es trobin a la Web.

3.3. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Cristina Punsola (Fiori Art Floral) presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes o serveis.

3.4. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Cristina Punsola (Fiori Art Floral) o de tercers.

3.5. L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis oferts en la mateixa.

3.6. S’entén que l’accés o utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que Cristina Punsola (Fiori Art Floral) tingui publicades en el moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles pels usuaris.

3.7. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que Cristina Punsola (Fiori Art Floral) ofereix a la seva seu Web i a no fer-los servir per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

4. Accés a la web i contrasenyes

4.1. L’accés a la Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Alguns dels serveis i contingut oferts per Cristina Punsola (Fiori Art Floral) poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que determini en les Condicions Generals de Contractació, en aquest cas es posarà a la seva disposició de manera clara.

4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i la tramitació de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació el que disposa l’apartat 9 d’aquest Avís Legal, així com el que es disposa a les Condicions de Registre.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la Web per part de menors d’edat, devent obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.

4.4. Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l’adequada custodia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li siguin subministrades per Cristina Punsola (Fiori Art Floral) i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a tal efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

4.5. L’usuari està obligat a notificar de manera immediata a Cristina Punsola (Fiori Art Floral) qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, Cristina Punsola (Fiori Art Floral) quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenya per tercers no autoritzats.

5. Modificació de les condicions de l’avís legal

Cristina Punsola (Fiori Art Floral) es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.

6. Limitació de garanties i responsabilitats

6.1. Cristina Punsola (Fiori Art Floral) es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Web. En qualsevol cas, Cristina Punsola (Fiori Art Floral) estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Web, sempre que no li siguin imputables.

6.2. Cristina Punsola (Fiori Art Floral) no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a Manteniments i muntatges S.L. (Piscines BONMAR), de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Manteniments i muntatges S.L. (Piscines BONMAR).

6.3. Cristina Punsola (Fiori Art Floral) no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat pels possibles danys i perjudicis causats a causa d’indisponibilitat del servei per causes de força major.

6.4. Cristina Punsola (Fiori Art Floral) podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

6.5. La utilització d’aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís i les Condicions d’ús en la versió publicada per Cristina Punsola (Fiori Art Floral) en el moment en que l’usuari accedeixi al lloc web. Així mateix Cristina Punsola (Fiori Art Floral) posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web que aquest Avís i Condicions d’ús poden ser modificats sense notificació prèvia. En conseqüència l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Condicions d’ús en cada una de les ocasions en que es procedeixi a utilitzar el lloc web, ja que aquest pot patir modificacions.

6.6. La utilització de certs serveis oferts als usuaris a través del lloc web poden trobar-se sotmesos a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions generals d’ús.

Per tant, amb anterioritat a la utilització dels esmentats serveis, l’usuari també ha de llegir atentament i acceptar, així mateix, les corresponents condicions particulars pròpies.

7. Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets reservats

7.1. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web www.piscinasbonmar.com i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creatius, software) pertanyen, com autor d’obra col·lectiva o com cessionària, Cristina Punsola (Fiori Art Floral) o, en el seu cas, a terceres persones.

7.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Cristina Punsola (Fiori Art Floral). L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de Cristina Punsola (Fiori Art Floral) i de tercers.

7.3. Als efectes del que està previst a l’article 32.1 del “Texto Refundido” de la Llei de la Propietat Intel·lectual, Cristina Punsola (Fiori Art Floral) s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de realitzar ressenyes o revistes de premsa amb finalitats comercials (press-clipping) sense comptar amb la prèvia autorització de Cristina Punsola (Fiori Art Floral).

7.4. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

7.5. Cristina Punsola (Fiori Art Floral) proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que puguin pertànyer a terceres persones, en aquest cas Cristina Punsola (Fiori Art Floral) no es fa responsable dels esmentats continguts ni de les reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

8. Enllaços de tercers

8.1. En el supòsit que en la Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Cristina Punsola (Fiori Art Floral) no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Cristina Punsola (Fiori Art Floral) assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en l’encapçalament dels hipervincles o altres lloc d’Internet.

8.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Cristina Punsola (Fiori Art Floral).

8.3. Cristina Punsola (Fiori Art Floral) tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus Web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixi, sense la deguda autorització, els continguts de Cristina Punsola (Fiori Art Floral).

9. Protecció de dades personals

9.1. Cristina Punsola (Fiori Art Floral) adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, tot això, conforme al que està establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

9.2. L’usuari podrà remetre a Cristina Punsola (Fiori Art Floral) les seves dades de caràcter personal a través de diferents formularis que a tal efecte apareixen a la Web.

9.3. Preguem que llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

9.4. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que se sol·liciten als nostres formularis s’inclouran en una base de dades informatitzada amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud, gestionar els nostres contactes comercials i facilitar-li informació del seu interès sobre els nostres serveis i productes.

9.5. Cristina Punsola (Fiori Art Floral) té els seus fitxers automatitzats amb dades de Caràcter Personal legalitzats davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i inscrits al Registre General de Protecció de Dades. Compleix les mesures de seguretat del Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.

9.6. Vostè disposa en tot moment dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació; tal i com estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades. L’exercici d’aquests drets el pot realitzar mitjançant correu postal o electrònic, indicant com a referència en el sobre o a l’assumpte del correu electrònic “Protecció de dades”, a la següent adreça:

  • Cristina Punsola (Fiori Art Floral)
  • Carrer d’Iluro, 53 0832 Mataró, Barcelona (Espanya)

9.7. Igualment l’informem, de conformitat amb el que està establert a l’article 21 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que mitjançant l’acceptació d’aquest avís legal, vostè ens està expressament autoritzant, per a què li enviem comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic. Com a destinatari de les esmentades comunicacions, vostè té el dret de revocar aquest consentiment, en qualsevol moment, amb la simple notificació d’aquesta voluntat mitjançant correu postal o electrònic, a través de les adreces a dalt assenyalades, indicant com a referència en el sobre o a l’assumpte del correu electrònic “Baixa correu electrònic”.

10. Llei i jurisdicció

Totes les qüestions que es suscitin entre Cristina Punsola (Fiori Art Floral) i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de Cristina Punsola (Fiori Art Floral).

Darrera actualització: 16/04/2021

Start typing and press Enter to search

Cistella
No hi ha productes a la cistella.
Obre el xat
1
Et podem ajudar?
Hola 👋
Et podem ajudar?