Condicions de compra online

1. OBJECTE

Les presents condicions generals de contractació regulen l’adquisició de tots els productes i serveis oferts per Cristina Punsola., (en endavant “Fiori”), als seus clients a través de la pàgina web “fioriartfloral.com”.

Aquestes condicions generals estan complementades per l’Avís Legal, la Política de Cookies i la Política de Privacitat que el client pot consultar a la pròpia web.

La utilització d’aquesta web i / o l’adquisició de qualsevol dels productes i serveis que ofereix la mateixa implica l’acceptació expressa, plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions d’ús i Condicions Generals de Compra aquí recollides, així com de l’Avís Legal, de la Política de Privacitat, i, si escau, de les condicions particulars que puguin regir l’adquisició de productes i serveis.

Has llegir les condicions generals de compra cada vegada que procedeixi a la contractació d’algun producte o servei, atès que les mateixes poden haver estat objecte de modificació des de l’última vegada que va accedir. A la fi de les mateixes es publicarà la data de l’última actualització per tal de poder-te informar sobre la versió que sigui d’aplicació a partir en aquest moment.

2. NATURALESA DE LA BOTIGA VIRTUAL

Els productes i serveis de la nostra botiga virtual estan destinats a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. En conseqüència, l’adquisició de productes i serveis està destinada a al consum propi de client o de les persones en nom de les quals aquest es trobi legalment autoritzat a actuar.

En virtut de l’expressat anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través del nostre servei de compra.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals a l’contractar, i accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés a l’servei de compra i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat.

3. REGISTRE A LA WEB

Si el client accedeix per primera vegada a la web i vol realitzar una compra, haurà d’omplir el formulari de registre a què podrà accedir mitjançant l’apartat “El meu compte”. A partir d’aquest moment, ja serà client de “fioriartfloral.com”.

Els codis d’accés (telèfon de contacte i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació de el client cuidar-lo. A més, el client és l’únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya i de les conseqüències que d’això es puguin derivar.

En qualsevol cas el client podrà accedir a les seves dades, modificar-los i cancel·lar-les a través de l’opció “El meu compte”, que trobarà a “fioriartfloral.com”.

4. OPERATIVA DEL SERVEI DE COMPRA

4.1. Gamma de productes i aplicació de preus

Fiori garanteix el preu del dia en què es va fer la compra, sigui quin sigui el dia en què es faci el lliurament. Els preus de l’servei de compra inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Els productes, juntament amb les seves característiques i preu, apareixeran en pantalla. Els preus de la botiga online són aplicables exclusivament a les compres realitzades en aquest canal de venda.

Fiori es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol cas i sense previ avís, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

4.2 Preparació i lliurament de les comandes

Fiori garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen al portal, tot i que, puntualment, pot produir-se alguna falta de disponibilitat en el moment d’efectuar la comanda. En cas de donar-se aquesta circumstància, Fiori contactarà al més aviat amb el client per informar i oferir una solució a l’respecte.

La informació dels productes de “fioriartfloral.com” són dades facilitades pels nostres proveïdors (fabricants de les marques). Fiori no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin aparèixer a la pàgina.

Els productes se subministraran amb els accessoris i característiques determinades pel fabricant. Les fotografies poden mostrar accessoris que es venen per separat. Fiori informa que la imatge dels productes que apareixen a la botiga on-line pot variar dels productes finalment lliurats.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a llocs web gestionats per tercers. En cap cas Fiori es fa responsable dels continguts o el funcionament d’aquells llocs web.

4.3 Lliuraments i devolució de comandes

4.3.1 Lliuraments

Els enviaments des del nostre magatzem es realitzaran en un termini de 3 a 4 dies hàbils (no s’inclouen els dissabtes, diumenges i festius) a partir de la confirmació de l’pagament.

El lliurament a domicili serà de 24 a 72 h després de l’enviament, segons les zones.

Si no tenim disponibilitat d’estoc en els nostres magatzems, demanem el producte a l’fabricant i el termini de lliurament pot arribar a ser major (dependrà de la disponibilitat de fabricant). En aquest cas se li comunicarà mitjançant correu electrònic la data aproximada de lliurament, i si no està d’acord pot cancel·lar la seva compra, percebent l’import íntegre.

El repartiment a domicili es realitza, mitjançant un proveïdor de serveis de missatgeria amb les garanties perquè els productes arribin en les millors condicions.

Els mitjans de transports utilitzats i els terminis de lliuraments són els següents:

  • Els nostres mitjans 24-48hh

Si hi hagués qualsevol imprevist en el lliurament de la comanda, ens posaríem en contacte a través del seu número de telèfon, que li sol·licitem a l’hora de fer el registre a la web, per trobar una solució.

Fiori no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva de comprador.

Fiori tampoc es responsabilitza dels retards en el lliurament per part de l’transportista per causes alienes a l’normal funcionament el servei de transports, com vagues, accidents, sobrecàrrega de el camió, catàstrofes naturals etc.

En cas que, en el moment del lliurament el client estigui absent, l’agència de transport deixarà una notificació de lliurament i intentarà posar-se en contacte amb el client per concretar un nou enviament. Fiori no garanteix el lliurament del producte adquirit en un termini de temps concret, per la qual cosa és molt important omplir correctament totes les dades del formulari a l’fer la comanda.

Recomanem verificar molt bé el correu electrònic, el telèfon de contacte, l’adreça i el NIF.

El client es responsabilitza de verificar el contingut i estat de l’producte en el moment del lliurament. En el cas, de verificar errors en el producte rebut o que aquest es trobi visualment danyat, haurà de consignar aquestes circumstàncies en l’albarà de transportista i posar en coneixement aquests fets a Fiori en el termini de 24 hores, mitjançant el correu electrònic info @ fioriartfloral.com o a el telèfon +34 93 798 88 51. Transcorregut el termini no acceptem reclamacions.

4.3.2 Condicions de lliurament

En el moment del lliurament, l’Usuari haurà de signar l’albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

Per a la recollida de les seves comandes n’hi haurà prou que l’Usuari mostri la seva D.N.I./NIE/Pasaporte, així com el nombre de la seva comanda, de manera que Fiori pugui identificar que la comanda correspon amb el de client.

Fiori no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes, quan aquest retard no li sigui directament imputable o en casos de força major, en els termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Compra.

4.3.3 Despeses de servei

El cost final de l’transport dependrà de la quantitat d’articles seleccionats, el seu pes i volum, així com la destinació final.

Un cop informada la direcció de lliurament es calcula l’import exacte de les despeses d’enviament. Apareixerà a la cistella de la compra abans de revisar la comanda i efectuar el pagament amb els impostos corresponents.

4.3.3.1 Mataró

  • 6 € (IVA inclòs)

4.3.3.2 Maresme (Sense Mataró)

  • 10 € (IVA inclòs)

4.3.3.6 Gratuïtats

  • Les despeses de lliurament a domicili són gratuïts per a imports de compra superiors als…
  • També es contempla que l’enviament pugui ser gratuït aplicant un cupó de descompte facilitat en certes promocions.

4.3.4 Devolucions

L’Usuari tindrà dret a desistir de la compravenda dels productes deteriorats pel transport, sense incórrer en cap penalització, en un termini de deu (10) dies naturals a comptar des del lliurament del producte.

Les peticions de devolució hauran d’efectuar a través de el Servei d’Atenció d’el Client de Fiori mitjançant correu electrònic info@fioriartfloral.com, enviar-les i especificar en l’albarà de transport.

4.4 Formes de pagament

Per al pagament de l’preu dels béns comprats i de les eventuals despeses d’enviament -els quals apareixeran en pantalla durant el procés de compra-, Fiori garanteix la total seguretat de les transaccions dels seus clients, posant a la seva disposició els actuals estàndards tecnològics pel que fa a protocols i serveis de seguretat.

Fiori ofereix diferents alternatives:

a) PayPal

El sistema de pagament amb targeta bancària accepta totes les targetes VISA i MasterCard que disposin de sistemes antifrau per Internet (no s’accepta American Express).

Per garantir la màxima seguretat en els pagaments, Fiori només accepta targetes bancàries en què l’entitat emissora garanteixi la fiabilitat de les compres a través d’Internet. Això implica que mitjançant moltes d’aquestes targetes només es pugui pagar un cop activada aquesta opció. Si es troba amb algun problema a l’hora de pagar amb targeta, li recomanem que consulti amb el seu banc les característiques de la targeta.

A l’hora de fer el pagament, es connecta amb un servidor web segur de Paypal, on se li presenta un formulari per a la introducció de les dades de la targeta. En cas que disposi de pagament segur per a la targeta passarà per un procés d’autenticació (finestres emergents i petició de contrasenya). L’aspecte i funcionament d’aquestes finestres depèn de cada banc emissor. En cas que Fiori hagi de realitzar algun abonament parcial o total sobre l’import pagat, l’abonament es realitza a través d’aquest mateix mitjà.

Fiori no emmagatzemarà cap dada de la targeta quan l’usuari seleccioni l’opció de guardar aquestes dades per a futures compres, ja que tota la informació s’emmagatzemarà en el centre bancari que gestiona la passarel·la de pagament, garantint d’aquesta manera la màxima seguretat i confidencialitat de les dades.

b) Pagament amb targeta de dèbit / crèdit amb Stripe

Sistema de pagament integrat de Stripe on pots pagar amb targetes VISA, Mastercard i American Express.

Per garantir la màxima seguretat en els pagaments, Fiori només accepta targetes bancàries en què l’entitat emissora garanteixi la fiabilitat de les compres a través d’Internet. Això implica que mitjançant moltes d’aquestes targetes només es pugui pagar un cop activada aquesta opció. Si es troba amb algun problema a l’hora de pagar amb targeta, li recomanem que consulti amb el seu banc les característiques de la targeta.

A l’hora de fer el pagament, es fa mitjançant un formulari per a la introducció de les dades de la targeta a l’apartat final de “Finalitza la compra”. Una vegada prems el botó de “Realitza la comanda” aquestes dades s’envien al Servidor de Stripe mitjançant la API de connexió. En cas que disposi de pagament segur per a la targeta passarà per un procés d’autenticació (finestres emergents i petició de contrasenya). L’aspecte i funcionament d’aquestes finestres depèn de cada banc emissor. En cas que Fiori hagi de realitzar algun abonament parcial o total sobre l’import pagat, l’abonament es realitza a través d’aquest mateix mitjà.

Fiori no emmagatzemarà cap dada de la targeta quan l’usuari seleccioni l’opció de guardar aquestes dades per a futures compres, ja que tota la informació s’emmagatzemarà en el centre bancari que gestiona la passarel·la de pagament, garantint d’aquesta manera la màxima seguretat i confidencialitat de les dades.

5. CONFIRMACIÓ DE LA COMPRA

Un cop finalitzada la seva petició de comanda li apareixerà el full de confirmació de la mateixa, que es podrà imprimir per la seva constància i seguretat. Així mateix, Fiori li remetrà via telemàtica a través del seu correu electrònic justificació de la contractació efectuada.

6. GARANTIA

La garantia dels productes oferts a “fioriartfloral.com” és d’un any a partir de la data de factura. La garantia cobreix únicament defectes de fabricació, no s’inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, pujades o baixades de tensió, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan escaigui, ni el desgast produïts pel seu ús normal .

En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia, el servei tècnic oficial li garanteix la seva reparació o substitució del mateix, si l’anomalia ho requereix. Qualsevol incidència serà reportada directament a l’fabricant que repararà les avaries funcionals o substituirà l’aparell d’acord amb les condicions de garantia de les nostres marques. En molts casos una avaria pot resoldre telefònicament. És per això que, perquè la gestió de l’avaria sigui el més ràpida pel client, Fiori aconsella contactar directament a través d’e-mail a info@fioriartfloral.com o a el telèfon +34 93 798 88 51.

En qualsevol cas Fiori, podrà gestionar les sol·licituds de reparació enviant un correu electrònic a la següent adreça info@fioriartfloral.com, sempre que no entrin en conflicte amb la política de suport d’un fabricant. A l’hora de facilitar-nos algun producte per a ser reparat, s’haurà d’incloure, juntament amb el producte, una còpia de la factura, un document explicatiu de quin és l’error de funcionament, tots els accessoris i embalatges inclosos.

En el cas de la reparació de productes que no compleixin les presents condicions de garantia, seran retornats a càrrec de l’comprador i amb un contra reemborsament associat a les Despeses d’enviament i comissions. En alguns casos, la garantia no cobreix les despeses de transport fins a les instal·lacions de reparació de l’servei tècnic.

Els fabricants poden oferir garanties addicionals, l’extensió i la durada dels quals difereixen segons els productes i les marques. Aquestes garanties són sempre a càrrec de fabricant.

7. SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Fiori està a disposició de tots els Usuaris per millorar els continguts i serveis. Per fer qualsevol suggeriment, queixa o proposta, ha de contactar amb el Servei d’Atenció a l’Client de Fiori a través de l’adreça electrònica d’e-mail a info@fioriartfloral.com o a el telèfon +34 93 798 88 51.

Els fulls de reclamació estan a disposició dels Usuaris en qualsevol dels nostres establiments.

Si desitja que li enviem un full oficial de reclamació pot sol·licitar-ho a través de l’adreça electrònica d’e-mail a info@fioriartfloral.com o a el telèfon +34 93 798 88 51.

Així mateix, de conformitat amb el que estableix l’article 14 de l’Reglament (UE) nº 524/2013, l’informem que la Comissió Europea ha establert una Plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia per resoldre aquelles controvèrsies relatives a obligacions contractuals derivades de contractes de compravenda o de prestació de serveis celebrats en línia entre un consumidor resident a la Unió i un comerciant establert a la Unió. Podeu accedir a aquesta Plataforma a través del següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola o andorrana, segons escaigui.

Darrera actualització: 16/04/2021

Start typing and press Enter to search

Cistella
No hi ha productes a la cistella.
Obre el xat
1
Et podem ajudar?
Hola 👋
Et podem ajudar?